Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene Inkoopvoorwaarden en algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden die Royal Steensma B.V. hanteert. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes, evenals afgesloten contracten. Deze voorwaarden gelden vanaf 4 juni 2015. 

Op al onze inkooptransacties zijn onze Algemene inkoopvoorwaarden van toepassing.